• slider image 204
  • slider image 205
:::
公告 教學組長 - 公文轉知 | 2023-05-11 | 點閱數: 19
主旨: 函轉教育部國民及學前教育署辦理 112 學年度中央課程與教學輔導諮詢教師團隊(以下簡稱央團)新任團員遴選案,詳如說明,請查照。
說明:
一、 依據教育部國民及學前教育署 112 年 5 月 8 日臺教國署國字第 1120060095 號函辦理。
二、 檢附旨案新任團員遴選簡章 1 份,擇要說明如下:
(一) 遴選資格:教師應為國中小現職合格教師,具備五年以上合格教師之教學服務年資及三年以上直轄市、縣(市)輔導團兼任輔導員或二年以上直轄市、縣(市)輔導團專任輔導員資歷。具備特殊資歷(如 power 教師)或條件者,直轄市、縣(市)輔導團年資得酌予縮短。
(二) 得向教育部國民及學前教育署推薦央團教師之單位:
1、 直轄市、縣(市)政府教育局(處)。
2、 教育部國民及學前教育署各領域/課程/議題輔導群。
3、 現任央團教師。
(三) 遴選標準:
1、 具擔任央團教師之專業素養(教育政策之理解與詮釋能力、問題覺察與診斷能力、教學視導與評鑑能力、教學創新與研究能力、組織經營與領導能力等)。
2、 專門學科領域素養(學科知識、課程設計及教材之熟悉、教學方法等)。
3、 人格特質(具服務熱忱、願意接近人群、善於溝通、具反思、理性思維及團隊合作等)。
(四) 推薦方式:
1、 受理推薦期間:即日起至 112 年 5 月 19 日(星期五)止,一律採通訊推薦。
2、 各單位推薦之人員是否符合基本資格,由教育部國民及學前教育署辦理初步審查,其結果及後續遴選事宜,將於 112 年 5 月 25 日(星期四)前公告於「教育部國民中小學課程與教學資源整合平臺」(簡稱 CIRN )。
(五) 遴選作業重要期程:
1、 遴選日期: 112 年 5 月 30 日(星期二)。
2、 錄取公告日期: 112 年 6 月 8 日(星期四)前於 CIRN 公告正取、備取名單,並於公告後函知正式錄取名單。
(六) 為避免教師參與央團業務影響學校事務,報名前請先行與服務學校溝通,經校長同意且服務學年度免兼任導師職務後再行報名。
(七) 由教育部國民及學前教育署依遴選結果聘任央團教師,並頒發聘書。每次聘期以一學年為原則,教育部國民及學前教育署得視各央團教師之表現情形予以續聘,每次續聘之聘期為一學年。另央團教師服務期間表現優良者之敘獎,央團教師所屬學校之校長併同敘獎。
(八) 112 學年度期初團務會議於 112 年 8 月 7 日(星期一)至 8 月 11 日(星期五)假國家教育研究院三峽院區辦理,新任央團團員應全程參加,未全程參加者不予聘任。
三、 有關中央課程與教學輔導諮詢教師團隊之運作,以及央團教師之權利義務、考核,悉依「教育部國民及學前教育署中央課程與教學輔導諮詢教師團隊設置及運作要點」辦理,請自行參閱。
四、 檢附旨案新任團員遴選簡章 1 份。
:::

搜尋

決行計畫公告

新聞載入中,請稍後...

會員登入

:::

活動看板

link to https://www.facebook.com/groups/234628500411687 \link to https://meet.google.com/mjq-hfqc-vvm style=font-size: 1.13rem; background-color: white; \link to https://yes.tyc.edu.tw/xoops/modules/tadnews/page.php?ncsn=17&nsn=73 style=font-size: 1.13rem; background-color: white; \

link to https://sites.google.com/yes.tyc.edu.tw/onlinelearning \link to https://sites.google.com/yes.tyc.edu.tw/onlinelearning \link to https://meet.google.com/jyn-dkij-pww \link to https://meet.google.com/jyn-dkij-pww \link to https://meet.google.com/jyn-dkij-pww \link to https://photos.google.com/share/AF1QipPGWBE6yE5yZCLQ2CkuVG5aEJC_q0HBoDPgltMKa_kzVL5qgGAYHxAYpkgJW3jefg?key=QThKYks2UWlScTVlNFRZSXhQdGJYU2lLYnJnMUZn \link to https://photos.google.com/share/AF1QipPGWBE6yE5yZCLQ2CkuVG5aEJC_q0HBoDPgltMKa_kzVL5qgGAYHxAYpkgJW3jefg?key=QThKYks2UWlScTVlNFRZSXhQdGJYU2lLYnJnMUZn \link to https://sites.google.com/yes.tyc.edu.tw/total-control/%E9%A6%96%E9%A0%81 \
link to https://www.yes.tyc.edu.tw/native_lang/ \
link to https://hand.tyc.edu.tw/ibl/link to https://sites.google.com/yes.tyc.edu.tw/total-control/%E9%A6%96%E9%A0%81 \link to https://www.youtube.com/@user-lo6yp4dk7t/streams \link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured \

link to https://sites.google.com/yes.tyc.edu.tw/onlinelearning \
link to https://meet.google.com/kwu-ojcg-wvb \link to https://meet.google.com/kwu-ojcg-wvb \link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured \
link to https://ibl.yes.tyc.edu.tw/ \link to https://ibl.yes.tyc.edu.tw/ \link to https://sites.google.com/ms.tyc.edu.tw/native-languages/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=2 \link to https://sites.google.com/ms.tyc.edu.tw/native-languages/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=2 \link to https://ibl.yes.tyc.edu.tw/ \link to https://ibl.yes.tyc.edu.tw/ \link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured \link to https://meet.google.com/kwu-ojcg-wvb \link to https://meet.google.com/kwu-ojcg-wvb \link to https://sites.google.com/ms.tyc.edu.tw/native-languages/%E9%A6%96%E9%A0%81?authuser=2 \link to https://sites.google.com/yes.tyc.edu.tw/onlinelearning \
link to https://sites.google.com/yes.tyc.edu.tw/onlinelearning \link to https://photos.google.com/share/AF1QipOj4grejiOx3zd4CmY7M1a6l_3OvJQNk0e85ael2q8ocHkX7T6XVOacQ_GmUkR0BA?key=bm9xSTF0Qjc0clhpSVpPc21GU3hQTzBJT2c3bjBR \link to https://meet.google.com/mjq-hfqc-vvm \link to https://meet.google.com/mjq-hfqc-vvm \link to https://photos.google.com/share/AF1QipOj4grejiOx3zd4CmY7M1a6l_3OvJQNk0e85ael2q8ocHkX7T6XVOacQ_GmUkR0BA?key=bm9xSTF0Qjc0clhpSVpPc21GU3hQTzBJT2c3bjBR \link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured \link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured \

link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured \link to https://photos.google.com/share/AF1QipOj4grejiOx3zd4CmY7M1a6l_3OvJQNk0e85ael2q8ocHkX7T6XVOacQ_GmUkR0BA?key=bm9xSTF0Qjc0clhpSVpPc21GU3hQTzBJT2c3bjBR \

link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured \
link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured \

111學年度暑期育樂營
報名時間5/24-5/30link to https://forms.gle/buDCX7diJoaiGuiGA \
報名請點我
111學年度暑期育樂營及112學年度上學期競技足球社團簡章

*7/3(一)起開始上課,
第一次上課請至後穿堂集合!
link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured \link to https://photos.google.com/share/AF1QipOj4grejiOx3zd4CmY7M1a6l_3OvJQNk0e85ael2q8ocHkX7T6XVOacQ_GmUkR0BA?key=bm9xSTF0Qjc0clhpSVpPc21GU3hQTzBJT2c3bjBR \

link to https://meet.google.com/mjq-hfqc-vvm \

[編輯]
link to https://sites.google.com/yes.tyc.edu.tw/onlinelearning \link to https://meet.google.com/mjq-hfqc-vvm \
link to https://sites.google.com/yes.tyc.edu.tw/onlinelearning \link to https://photos.google.com/share/AF1QipOj4grejiOx3zd4CmY7M1a6l_3OvJQNk0e85ael2q8ocHkX7T6XVOacQ_GmUkR0BA?key=bm9xSTF0Qjc0clhpSVpPc21GU3hQTzBJT2c3bjBR \link to https://photos.google.com/share/AF1QipOj4grejiOx3zd4CmY7M1a6l_3OvJQNk0e85ael2q8ocHkX7T6XVOacQ_GmUkR0BA?key=bm9xSTF0Qjc0clhpSVpPc21GU3hQTzBJT2c3bjBR \link to https://meet.google.com/mjq-hfqc-vvm \link to /xoops/modules/tadnews/page.php?ncsn=17&nsn=73 \link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured style=decoration:none;z-index:0 \
link to https://meet.google.com/mjq-hfqc-vvm \link to https://www.youtube.com/channel/UCnNkkfSoJvbp2N0ZzgboH-Q/featured style=decoration:none;z-index:0 \

網站佈景

screenshot
 

(共 5 個樣板佈景)

學校認證

品格教育特色學校

閱讀特色學校

健康促進學校

...more